Phone Icon

+994775396137

2 3 4 5
NİGİRİ

Syake nigiri

3m 3m

1 ədəd...

NİGİRİ

Unagi nigiri

3m 3m

1 ədəd...

NİGİRİ

Ebi nigiri

3m 3m

1 ədəd...